Nicolae Razvan Mincu


Vitae and Monumental Sculpture (Works List) || Sculpture || Painting || Monumental sculpture (Photo Gallery) || Literature || Reviews || Contact

Nicolae Razvan Mincu

Somewhere on some ellipse, merely visible on the sky map, there is planet, which is The Verb of this universe,
the mirror of stars
.
The mirror of stars is also the fruit of time, our endowment of moments, the memory of the universe.
The art of living is the mean of "sculpturing" the moment, and the time that responsibly brought fruits is the "modeled" time.
We are not only stardust, but also mirror of stars.
The history is therefore a piece of the memory of stars, the "core" of universe


If you look through time as through a telescope, what do you see?
How does the universe compress in the ephemeral moment, and in what king of receptacle could we keep it?
And if we could write with the Light on the time score, are we
in harmony with our own building?
This works does not elucidate, but propose a meditation moment.
Such a meditation could be a journey in the depth of the moment, where past and future conjugate in the present.
My sculpture is an attempt to synthesize the ineffable
attempt to synthesize the ineffable,
 the key of this infinite sol-fa called time, where all of us are in resonance.

 

Nicolae Razvan Mincu

 

  

Undeva pe o elipsa, abia vizibila pe harta cerului se afla o planeta, care este Verbul acestui univers, oglinda sferelor.
Oglinda sferelor
este si fructul timpului, zestrea noastra de clipe, memoria universului.
Arta de a trai este mijlocul prin care "sculptam" clipa, iar timpul
ce a rodit responsabil este timpul "modelat".
Nu numai pref de stele suntem ci si oglinda lor.
 Istoria este astfel o frantura din memoria
stelelor, "memoria si miezul" universului.

Daca privesti prin timp ca printr-un ochian ce vezi? Cum se comprima Universul in clipa efemera, si in ce receptacul o putem pastra?
Iar daca putem scrie cu Lumina pe partitura timpului, suntem oare in armonie cu propria fiinta?
Lucrarile aceastea nu elucideaza
ci propun o tema de meditatie.
O meditatie ce ar putea fi o calatorie in adancimea clipei, acolo unde trecutul si viitorul se conjuga la prezent.

Sculptura mea este o incercare de a sintetiza inefabilul,  cheia solfegiului infinit care este timpul, unde cu totii ne aflam in rezonanta.

 

Nicolae Razvan Mincu